Eiropas Savienības (ES) vienotajā tirgū pastāv preču, pakalpojumu, kapitāla un personu pārvietošanās brīvība. Tomēr to nevar teikt arī par e-tirdzniecību. Tirgotāji, kas darbojas kādā dalībvalstī, joprojām bloķē tiešsaistes vai piemēro atšķirīgus piekļuves nosacījumus savām precēm un pakalpojumiem patērētājiem un uzņēmumiem no citām dalībvalstīm.

Cīņai ar šo izplatīto un diskriminējošo praksi Eiropas Komisija (EK) izvirzīja priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula). Plānots, ka Regula pirmos ieguvumus nodrošinās jau 2018.gadā.

Iepirkšanās tiešsaistē ir viens no iecienītākajiem Eiropas Savienības (ES) pilsoņu iepirkšanās veidiem. Kā liecina statistikas dati, 2017.gadā 68% interneta lietotāju jeb 57% no visiem ES pilsoņiem veica pirkumus internetā. Taču interneta iepirkšanās neaprobežojas ar iepirkšanos savas valsts teritorijā: 2017.gadā 1/3 tiešsaistes pircēju iegādājās preces un pakalpojumus no citām ES valstīm.