Jūnijā stājās spēkā vairāki grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), saskaņojot to ar Eiropas Savienības (ES) regulām. Līdz ar izmaiņām var uzskatīt, ka elektroniskā komercija jeb e-komercija kļūs drošāka, stingrāk uzraudzīta, kā arī ieviesti precīzāki nosacījumi patērētāju kreditēšanas reklāmai. Par visu pēc kārtas!

Grozījumi PTAL stājās spēkā 2021. gada 15. jūnijā. Grozījumi galvenokārt veikti saistībā ar prasībām, kuras noteiktas regulā Nr. 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula).

Regulā konstatēts, ka neefektīvā vēršanās pret pārrobežu pārkāpumiem, tostarp pārkāpumiem digitālajā vidē, tirgotājiem rada iespēju izvairīties no tiesību aktu izpildes, pārceļoties kaut kur citur ES. Tas veido arī konkurences kropļojumus likumu pildošiem tirgotājiem, kas darbojas vai nu valsts mērogā, vai arī pāri robežām, tiešsaistē vai bezsaistē. Pārkāpumi nodara tiešu kaitējumu patērētājiem un grauj viņu uzticēšanos pārrobežu darījumiem un iekšējam tirgum, līdz ar to secināts, ka nepieciešams lielāks saskaņošanas līmenis, lai notiktu efektīva sadarbība starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Mērķis uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību noteikts jau iepriekš, t.i., 2015. gada 6. maija paziņojumā "Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai", kurā secināts, ka patērētāji un mazie uzņēmumi pārrobežu e-komercijā neiesaistās vairāk, jo šos darījumus reglamentējošie noteikumi var būt sarežģīti, neskaidri un var atšķirties starp dalībvalstīm. Atšķirīgie dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības un līgumtiesību noteikumi attur uzņēmumus no pārrobežu tirdzniecības un liedz viņiem gūt labumu no konkurētspējīgākajiem piedāvājumiem un plašā tiešsaistes piedāvājuma.