Komercsabiedrību reorganizācija ir vairāku pasākumu kopums, kuru mērķis ir pārstrukturizēt sabiedrību saimniecisko darbību un pārvaldības struktūru, izveidojot jaunu, efektīvāku biznesa modeli. Klasisks piemērs ir dažādu saimniecisko darbību virzienu nodalīšana vai – tieši otrādi – to apvienošana.