Kopš 2018. gada vasaras Vispārīgā datu aizsardzības regula jāpiemēro daudzās mūsu dzīves un darba jomās. Aplūkosim, kā rīkoties datu pārzinim, lai nodrošinātu tā e-pastos veiktās datu apstrādes atbilstību regulas prasībām!