Jebkurā komercdarbībā iespējami riski, kas saistīti ar klientu vai darījumu partneru nelikumīgām darbībām. Pat godīgākais uzņēmējs var tikt iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai terorisma finansēšanā, ja nevelta nepieciešamo uzmanību darījumu partneru izvēlei.

Noziedzīgi iegūti līdzekļi ir arī tie, kas iegūti noziedzīgu darījumu rezultātā un personas īpašumā vai valdījumā nonākuši netīši. Tādēļ, piesaistot investīcijas un jaunus biznesa partnerus vai veicot nekustamā īpašuma darījumus, potenciālā partnera izpētei ieteicams izmantot zvērināta notāra konsultāciju, kas palīdzēs izpētīt iespējamos darījuma vai potenciālā partnera riskus, tostarp ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem saistītos.