Turpinot rakstu sēriju par reorganizāciju, šoreiz plašāk par dalībnieku aizsardzību reorganizācijas procesā. Lai reorganizācijas rezultātā netiktu aizskartas dalībnieku, akcionāru vai biedru (dalībnieku) tiesības, Komerclikumā paredzēti dažādi dalībnieku aizsardzības mehānismi.