Kapitālsabiedrībām - komercsabiedrībām, kuru pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas, - Komerclikums (KL) nosaka minimālo sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrības (AS) pamatkapitālu, taču neparedz tam maksimālo ierobežojumu.

Tādējādi uzņēmējam, kurš plāno uzsākt biznesu un dibināt kapitālsabiedrību, var rasties jautājums, vai reģistrēt to ar minimālu pamatkapitālu, vai tomēr lielāku. Cik lielu pamatkapitālu izvēlēties?

Kādēļ pastāv minimālā pamatkapitāla ierobežojumi?

Atbilstoši KL 137.pantam kapitālsabiedrības atbildība ir norobežota - tā atbild par savām saistībām ar visu savu mantu (ieskaitot pamatkapitālu). Sabiedrības dalībnieks par sabiedrības saistībām neatbild. No tā var secināt, ka minimālā pamatkapitāla apmēra noteikšanas mērķis ir sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība. Proti, gadījumā, ja sabiedrībai ir problēmas atmaksāt parādus, kreditoru prasījumi varētu tiktu segti arī no sabiedrības pamatkapitāla. Vienlaikus jānorāda, ka sabiedrības pamatkapitāla apmērs nebūt nav vienīgais, kas norāda uz sabiedrības spēju norēķināties par tās saistībām. Pilnīgāku izpratni par sabiedrības finansiālo stāvokli var gūt no tās finanšu pārskatiem