03.01.2018. stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES jeb Otrā finanšu tirgus instrumentu direktīva (Markets in Finanical Instruments Directive jeb MiFID II). Kam piemērojamas direktīvā noteiktās prasības, un kā tā mainīs darījumus ar finanšu instrumentiem?

2008. un 2009.gadā pasaulē, tostarp Latvijā, notika ievērojama finanšu krīze. Lai gan tā radīja būtiskas problēmas, no krīzes bija iespējams arī daudz mācīties, tostarp secināt, ka:

  • vismazāk pasargātie ir pasīvie gala investīciju produktu patērētāji;
  • fragmentētais finanšu instrumentu tirgus Eiropas Savienībā (ES) rada domino efekta risku;
  • neregulētie ārpusbiržas finanšu instrumentu tirgi, kas apjoma ziņā ir vieni no lielākajiem visā finanšu ekosistēmā, caurskatāmības trūkuma dēļ rada visaptverošu tirgus nestabilitātes jeb t.s. sistēmisko risku, kas var radīt būtisku satricinājumu pat valstu līmenī.