Ja uzņēmums vai fiziska persona pieļauj kļūdu, tai ir jāmaksā sods. Bet reizēm kļūdās arī valsts institūcija, kā rezultātā uzņēmumam vai arī fiziskai personai tiek radīti materiāli zaudējumi. Vai valstij ir pienākums atlīdzināt zaudējumus?