Pēdējos pāris gados uzņēmējiem nācies pieņemt, ka ar nenoteiktību jārēķinās un tā ir daļa no standarta biznesa prakses un risku vadības. Daži no šādiem nenoteiktības faktoriem ir gan Eiropas zaļais kurss un tā tiesiskā regulējuma attīstība, gan arī pieaugošās uzraugu, investoru, klientu, darbinieku un citu sadarbības partneru prasības. Tāpēc vides, sociālie un pārvaldības jautājumi (environment, social, governance (ESG)) neizbēgami būs uzņēmumu dienas kārtības augšgalā. ESG ļauj uzņēmējam izprast ne tikai, kā uzņēmumā tiek reaģēts uz klimata pārmaiņām, bet arī,kā uzņēmumā tiek pārvaldīta un pārbaudīta  tā darbība un piegādes ķēdes.