Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju jeb uzņēmumu ilgtspējas direktīva ir būtisks solis ceļā uz atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kurā akcentēta gan uzņēmējdarbības ilgtspēja, gan cieņa pret vidi un cilvēktiesībām. Šobrīd direktīva ir izstrādes procesā, un plānots, ka darbs pie tās varētu tikt pabeigts 2024.gadā. Ko šī direktīva nozīmē uzņēmumiem Latvijā?

Raksta līdzautore: Alīna Kovaļčuka, ZAB “LOZE & PARTNERI” KS juriste.

Kāpēc nepieciešama jauna direktīva?

Arvien pieaugošā sabiedrības prasība pēc uzņēmumiem, kuri ne tikai gūst peļņu, bet arī uzņemas atbildību sabiedrības priekšā, liecina par nepieciešamību pilnveidot uzņēmējdarbības modeļus. Liela daļa uzņēmumu, galvenokārt lieli uzņēmumi, kuriem ir līdzekļi īstenot papildu pasākumus, arvien plašāk izvērsuši pienācīgas rūpības procesus. Tomēr daudzi uzņēmumi tos veic galvenokārt reklāmas dēļ, tādēļ tie bieži vien ir nepastāvīgi savā darbībā, kas vērsta uz nelabvēlīgas ietekmes uz vidi un/vai cilvēktiesībām novēršanu. Tomēr šie procesi balstās tikai uz brīvprātīgiem standartiem un gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums, nerada juridisko noteiktību ne uzņēmumiem, ne cietušajiem.