Ja uzņēmējs vēlas vienā valstī nodibinātā uzņēmuma īstenoto uzņēmējdarbību paplašināt vai pārcelt uz citu valsti, tas var kalpot par iemeslu uzņēmuma atrašanās valsts vai teritorijas maiņai.

Iespējas uzņēmuma pārcelšanai

Optimizējot kopējās uzņēmējdarbības modeļa piegādes un realizācijas ķēdes, maksimāli izmantojot dažādus nodokļu atvieglojumus un dažādu nodokļu režīmu sniegtās priekšrocības, iespējams īstenot (likumīgo) nodokļu plānošanu, tādā veidā optimizējot uzņēmuma kopējo gūto peļņu.