Uzņēmējiem ir dažādas iespējas iesaistīties likumdošanas procesā, piemēram, iespējams pašiem vai ar biedrību un sabiedrisko organizāciju palīdzību iesniegumu veidā izteikt savu viedokli un piedāvāt ieteikumus iestādēm, tostarp arī Ministru kabinetam un Saeimai, par dažādiem likumprojektiem un iespējamām nepieciešamām izmaiņām normatīvajos aktos. Tāpat uzņēmēji var piedalīties arī likumprojekta izstrādes publiskajā apspriešanā.

Pienākums iesaistīt sabiedrību

Vispārīgi likuma izstrādātājs nodod likumprojektu apspriešanai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), kas to savukārt nodod atbildīgajai ministrijai. Likumprojektu apstiprina Ministru kabineta (MK) sēdē, pēc tam to nododot Saeimai, kas likumprojektu atbilstoši vispārīgajai procedūrai pieņem trīs lasījumos (vai steidzamības kārtībā divos lasījumos).

Likumprojekta iniciatīvas ierosinātājam jau no normatīvā akta projekta izstrādes sākuma jāiesaista sabiedrība. Proti, attiecīgajai institūcijai jāpublicē informācija par likumprojektu savā mājaslapā, ar sabiedrisko mediju palīdzību jāinformē sabiedrība par VSS izsludinātajiem likumprojektiem, jāorganizē sabiedriskā apspriešana un jāsaņem viedokļi no konkrētās nozares profesionāļiem, biedrībām un organizācijām, kas darbojas attiecīgajā jomā.