Lai gan īpašuma tiesību reforma uzsākta līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, privatizācijas procesi ieilguši. Dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanai šobrīd nav noteikts gala termiņš. Šobrīd ir sagatavots Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojekts un ar to saistītie likumprojekti (Pabeigšanas likumi), lai šo procesu novestu līdz galam.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādus īpašumus ietekmēs Pabeigšanas likumi.
  • Kādi ir galvenie risinājumi, kas ietverti Pabeigšanas likumos.
  • Kādi jautājumi joprojām paliks neskaidri, pieņemot Pabeigšanas likumus.