Slēdzot darījumus, neviena no pusēm neparedz, ka tas neizdosies vai radīsies strīds. Gluži pretēji, puses ir pārliecinātas par veiksmīgu sadarbību. Tomēr jebkurās darījuma attiecībās var notikt neparedzētais un šī iemesla dēļ ir ieteicams līgumos paredzēt atbildību un sankcijas, kas iestāsies, ja kāda no pusēm nepildīs savas pielīgtās saistības.