Pirmo reizi 15 gadu laikā Komerclikums (KL), kas attiecas uz pārrobežu reorganizācijas kārtību, piedzīvojis vērienīgas pārmaiņas. Izskatīsim, kas mainījies reorganizācijas procesā, kā arī, ņemot vērā, ka lielākais reorganizāciju skaits saistīts tieši ar mūsu kaimiņvalsts Igaunijas komersantiem, salīdzināsim likumā noteiktās reorganizācijas prasības Latvijā un Igaunijā.