Pirms kāda laika tika ieviests jauns pagaidu aizsardzības noregulējums, tā rezultātā visu civillietu kategorijās tika paredzēta iespēja piemērot pagaidu aizsardzības līdzekļus līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāpēc tika ieviesti pagaidu aizsardzības līdzekļi.
  • Kas tiesai jānoskaidro pirms pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanas.
  • Kāda ir atšķirība starp prasības nodrošinājumu un pagaidu aizsardzību.
  • Kāda ir atšķirība starp vispārējo pagaidu aizsardzību un prasības nodrošinājumu.
  • Kādās lietās var pieprasīt speciālo pagaidu aizsardzību.
  • Kādi ir piemērojamiem pagaidu aizsardzības līdzekļi.