Nesamērīgi un godīgai darījumu praksei neatbilstoši procenti uzskatāmi par prettiesiskiem atbilstoši Civillikuma (CL) 1764.pantam, kā arī šie procenti ir atzīstami par spēkā neesošiem. Savukārt, ja aizdevums izsniegts, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja smago materiālo stāvokli, un kura nosacījumi ir aizņēmējam pārmērīgi apgrūtinoši, atbilstoši Krimināllikuma 201.pantam ir augļošana, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība. Kas ir nesamērīgi procenti?