Kad nepieciešama inventarizācijas lieta? Vai ir noteikts termiņš, kad tā jāsagatavo? Vai drīkst pārdot nekustamo īpašumu, kam vēl nav sagatavota inventarizācijas lieta?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kad jāveic būvēs kadastrālā uzmērīšana.
  • Kad jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana.
  • Kādi dokumenti nepieciešami, lai nekustamo īpašumu varētu ierakstīt zemesgrāmatā.