Bieži vien bijušie īpašnieki, kuriem ir atsavināts nekustamais īpašums, atsakās pamest īpašumu, kas juridiski viņiem vairs nepieder. Kā rīkoties jaunajam īpašniekam, lai varētu pilnvērtīgi lietot savu īpašumu bez nevēlamas trešo personu klātbūtnes?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Ar kuru brīdi tiek nostiprinātas nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības?
  • Kādas tiesības ir nekustamā īpašuma īpašniekam?
  • Kā rīkoties jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam, kura tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, lai izbeigtu bijušā īpašnieka prettiesisku atrašanos īpašumā?
  •  jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam izbeigt bijušā īpašnieka prettiesisku atrašanos īpašumā, ja būves, kurā tas uzturas, īpašumtiesības nav sakārtotas?
  • Kā sakārto būves īpašumtiesības, ja iepriekš tas nav izdarīts?