Remontējamu preču priekšlaicīga izmešana palielina atkritumu daudzumu un rada siltumnīcefekta gāzu emisiju, kā arī lielāku pieprasījumu pēc vērtīgiem resursiem jaunu preču ražošanā, norādījusi Eiropas Komisija. Tādēļ, lai realizētu Eiropas Savienības zaļā kursa mērķi par ilgtspējīgu patēriņu, maija izskaņā pieņemta direktīva par kopīgiem noteikumiem preču remontēšanas veicināšanai (tā sauktā right to repair jeb R2R direktīva).

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai preču ražotājiem arī pēc normatīvajos aktos noteiktās likumiskās garantijas beigām, pamatojoties uz patērētāja lūgumu, būs pienākums veikt preču remontu.
  • Uz kurām precēm attieksies R2R direktīvas prasības?
  • Kāds būs preču garantijas laiks.