Ir saprotama komersanta vēlme noteikt, ka visa ar tā komercdarbību saistītā informācija ir komercnoslēpumus, taču, kritiski vērtējot, diez vai viss komersanta rīcībā esošās informācijas kopums atbildīs Komercnoslēpuma aizsardzības likumā ietvertajai definīcijai. Kas ir un kas nav komercnoslēpums? Izskatām, ko šajā sakarā vērtējusi tiesa.