Kolektīvā finansēšana ir samērā jauns finanšu instruments, kas beidzamajos gados piedzīvojis attīstību, taču vienlaikus izgaismojušās arī dažādas juridiskās nianses un neskaidrības vienota normatīvā regulējuma trūkuma dēļ. Lai situāciju mainītu un sakārtotu šo nozari, pagājušā gada nogalē pieņemta jauna regula, ar ko ieviestas vienotas prasības pūļa finansējuma pakalpojumu sniedzējiem visā Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā.

No 2021. gada 10. novembra ir piemērojama regula 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (Regula), vienkāršoti dēvēta arī par Crowdfunding regulu. Tā turpmāk kalpos kā vienots juridiskais ietvars kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un, kā jau regula, būs tieši piemērojama dalībvalstu nacionālajās tiesību sistēmās.

Līdz šim ES pastāvēja samērā sadrumstalots un katrā valstī atšķirīgs redzējums un regulējums kolektīvās finansēšanas jomā. Šāda situācija neveicināja inovāciju attīstību un nebija draudzīga kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kam katrā valstī bija jāveic padziļināta juridiskā izpēte, lai varētu sniegt pakalpojumus atbilstoši vietējā likuma prasībām, kā arī tas kavēja pārrobežu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu. Savukārt Latvijā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšana līdz šim tiešā veidā nav regulēta – lai gan 2017. gadā sākotnēji izveidoja Kopfinansējuma pakalpojumu likuma projektu, tomēr asu diskusiju dēļ to tā arī nepieņēma vairāku gadu garumā, bet vēlāk, parādoties Regulai, izstrādāt no tās prasībām atšķirīgu nacionālo likumu vairs nebija uzskatāms par racionālu lēmumu.