Publisko iepirkumu likuma (PIL) regulējumu nepiemēro iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par tajā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām. Vai tas nozīmē, ka likumdevējs atļauj pasūtītājiem brīvi rīkoties, pērkot preces, pakalpojumus vai būvdarbus par mazām summām un kādēļ?

Raksta līdzautore: Sabīne Stirniņa, jurista palīdze