Parasti situācijās, kad kāda no darījuma pusēm saskaras ar terminu “prasījuma tiesību pārņemšana”, tas tiek saistīts ar saistību nodošanu trešajām personām jeb saistību cesiju. Retāk tiesu praksē sastopams arī gadījums, kad parastās tiesvedības procesa vai šķīrējtiesas procesa gaitā, kā arī pēc sprieduma saņemšanas prasītājs no lietas izstājas, jo iestājusies kreditora nāve (fiziskās personas nāve).