Ja vēl pirms aptuveni pieciem gadiem Latvijas tiesu praksē bija diskusijas par to, vai atsevišķas tiesību normas aizsargā ne tikai fiziskās personas godu un cieņu, bet tādā pašā līmenī aizsargā arī juridiskās personas reputāciju, tad šobrīd var apgalvot, ka par to šaubu nav – juridiskai personai ir tiesības prasīt savas reputācijas aizsardzību tiesā.

Jēdziens "juridiskās personas reputācija" iegūst arvien lielāku tiesisko nozīmi ne tikai civiltiesiskos strīdos un tiesvedības stadijā, bet arī citos aspektos. Proti, 2020. gadā atkārtoti izskanēja aicinājumi izslēgt no publiskajiem iepirkumiem pretendentus ar sliktu reputāciju. Lai gan šāds jēdziens Publisko iepirkumu likumā (PIL) nav iekļauts, šobrīd Saeimā sagatavots likumprojekts, kurā paredzēts ļaut pasūtītājam daudz brīvāk no publiskā iepirkuma izslēgt pretendentu, par ko tam kļuvusi zināma noteikta veida informācija.

Tāpat juridiskās personas reputācijas aizsardzība jāņem vērā arī saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām.