Februāra sākumā Saeima pirmajā lasījumā pieņēma apjomīgus grozījumus Komerclikumā (KL). Plānots, ka tie stāsies spēkā nākamā gada 1. jūlijā. Grozījumi galvenokārt paredzēti akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, taču ietver arī jauninājumus, tostarp izmaiņas kapitālsabiedrību pienākumam atklāt to patiesos labuma guvējus.

Akciju sabiedrībām no 2023. gada 1. jūlija KL paredzēts pienākums atklāt to patiesos labuma guvējus, savukārt sabiedrībām ar ierobežotu atbildību šāds pienākums ir jau no 2017. gada 1. decembra. Tāpat grozījumos paredzētas sankcijas par pienākuma atklāt patiesos labuma guvējus neizpildi gan pašai sabiedrībai, pakļaujot to vienkāršotajai likvidācijai, gan tās dalībniekiem, ierobežojot to balsstiesības dalībnieku vai akcionāru sapulcē un tiesības saņemt dividendes.