Šogad stāsies spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), ar ko paredzēts noteikt jaunas prasības līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi.

Raksta līdzautore: Lūcija Strauta, SIA "Sorainen ZAB" jurista palīdze

Grozījumi attiecināmi uz šādiem aspektiem:

  • digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstība līgumam starp uzņēmēju un patērētāju;
  • tiesiskās aizsardzības līdzekļi satura vai pakalpojumu neatbilstības gadījumā;
  • digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmaiņas.

Jauno noteikumu pamatā ir pilnveidots Eiropas Savienības (ES) regulējums, kas paredzēts, lai radītu vienotu tirgu arī elektroniskajā jeb e-komercijā. Attīstot e-komercijas regulējumu, ES pieņēmusi vairākas direktīvas, lai uzlabotu digitālo preču un pakalpojumu darījuma regulējumu, tostarp:

  • direktīvu 2019/770 par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem;
  • direktīvu 2019/771 par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem;
  • t.s. Omnibus direktīvu jeb direktīvu 2019/2161, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu.