Interešu konflikta neesamība starp pasūtītāju un pakalpojumu sniedzēju ir viens no priekšnoteikumiem piegādātāju brīvai konkurencei, vienlīdzīgai attieksmei pret tiem un publisko līdzekļu efektīvai izmantošanai sabiedrības interesēs. Kas ir interešu konflikts publiskajos iepirkumos, un kā to nepieļaut?

Interešu konflikta noteikumu pārkāpšana var radīt administratīvo atbildību, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma samazinājumu 100% apmērā. Ņemot vērā šādu negatīvu seku risku, aplūkosim būtiskākos interešu konflikta publiskajos iepirkumos regulējuma aspektus un izmaiņas, kas saistītas ar šā gada martā Publisko iepirkumu likumā (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL) pieņemtajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.