Trauksmes celšanas jēdziens uzņēmējiem Latvijā nav svešs, tomēr līdz ar jaunā Trauksmes celšanas likuma pieņemšanu un stāšanos spēkā 2022.gada 4.februārī ir aktualizējies jautājums par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidi, kā arī radušās jaunas nianses, kuras uzņēmējiem būtu jāņem vērā. Apskatām, kāpēc iekšējās trauksmes sistēmas izveide uzņēmumiem ir būtiska un kas jāzina, to veidojot.

Raksta līdzautors: Ints Skaldis, SIA "ZAB Ellex Kļaviņš", zvērināta advokāta palīgs