Vides tiesībās, ņemot vērā nepieciešamību vides aizsardzības nolūkā regulēt dažādas nozares, ir daudz normatīvo aktu. Arī Eiropas Savienības (ES) uzņemtais kurss vides jautājumu attīstīšanā normatīvo aktu skaitu nesamazinās.

Raksta līdzautors: Benno Butulis, SIA "ZAB PricewaterhouseCoopers Legal", zvērināts advokāts

Vides aizsardzības likums (VAL) ir galvenais jeb jumta likums vides aizsardzībai Latvijā. Tajā iekļautas būtiskas definīcijas, noteikti galvenie vides aizsardzības principi, kā arī paredzēti vides informācijas iegūšanas priekšnoteikumi un noteikta rīcība, ja videi nodarīts kaitējums. Savukārt normatīvais akts, kura mērķis ir novērst vai samazināt tieši piesārņojumu, ir likums "Par piesārņojumu". Šajā aktā reglamentēta piesārņojošu darbību veikšana, to uzraudzība un administratīvā atbildība piesārņojuma jomā, taču būtiskākais ir atļauju piešķiršanas kārtība piesārņojošu darbību veikšanai.

Atsevišķas prasības iekļautas arī citos likumos, piemēram, atkritumu apsaimniekošana regulēta Atkritumu apsaimniekošanas likumā, savukārt ūdeņu aizsardzības nosacījumi paredzēti Ūdens apsaimniekošanas likumā.