Mūsu ikdienā parādās arvien vairāk dažādu elektronisko pakalpojumu un iespēju, tādēļ rodas arī situācijas, kad ārvalstniekiem ir problēmas piekļūt Latvijas elektroniskajiem pakalpojumiem vai elektroniski parakstīt dokumentu. Tiem, kam ir Latvijā izdotas personas apliecības un Latvijas drošais elektroniskais paraksts, viss ir vienkārši. Bet kā rīkoties ārvalstniekiem, kuru biznesa vai citas aktivitātes Latvijā saistītas ar nepieciešamību izmantot Latvijas elektroniskos pakalpojumus?

Sāksim ar mazu atkāpi! Aplūkojot tikai dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu jeb e-parakstu, jānorāda, ka ar Latvijas drošo e-parakstu var parakstīt elektroniskos dokumentus jeb e-dokumentus PDF, eDoc un ASICE formātos. Visiem formātiem ir vienāds juridiskais spēks, tomēr jāņem vērā, kad tad, ja dokuments parakstīts ASICE formātā, to ar savas valsts parakstīšanas rīkiem var parakstīt visu Eiropas Savienības (ES) valstu iedzīvotāji. Tas darbojas arī otrādi, proti, ja partneris, piemēram, Zviedrijā, sagatavo e-dokumentu un paraksta to ASICE formātā, tam var pievienot arī Latvijas drošo e-parakstu (tāpat kā visu pārējo ES valstu e-parakstus). Tas ir ērti, droši un bez maksas.