Dalība dažādos pasākumos – semināros, konferencēs, kādās izstādēs, komandu saliedēšanas u.c. pasākumos – ir mūsu darba ikdienas sastāvdaļa. Šoreiz uz tiem palūkosimies no personas datu aizsardzības viedokļa – kādus datus par dalībniekiem drīkst ievākt un uzglabāt? Kas jāievēro, ja pasākuma laikā tiek fotografēts vai filmēts? Vai šādas fotogrāfijas drīkst izvietot sociālajos tīklos vai citos publicitātes materiālos bez dalībnieku piekrišanas?