Arvien svarīgāki kļūst dažādi informācijas ieguves un apstrādes rīki, kas ne tikai nodrošina iespēju uzzināt ko jaunu, bet arī ļauj apstrādāt un izmantot šo informāciju un datus nepieciešamajā veidā. Viens no šādiem rīkiem, kas arvien biežāk tiek pieminēts gan tiesību aktos, gan literatūrā un informācijas avotos, ir datizrace (data mining).

Mūsdienās datu un informācijas apjoms ir tik milzīgs, ka arvien biežāk rodas pārliecība, ka visu nevar ne tikai zināt, bet arī atrast un paspēt izmantot. Proti, vienmēr kaut kur var būt informācijas avots vai dati, kas būtu vērtīgi un būtiski kādam pētījumam vai vienkārši zināšanu papildināšanai.

Kas ir datizrace?

Datizraces procesam atrodami visdažādākie skaidrojumi un definīcijas. Piemēram, datizrace jeb zināšanu atklāšana ir datorizēts process, kurā tiek rakti” un analizēti milzīgi datu kopumi un pēc tam iegūtas šo datu nozīmes.Datizraces rīki paredz personu uzvedību un nākotnes tendences, ļaujot uzņēmumiem pieņemt proaktīvus, uz zināšanām balstītus lēmumus.