Mūsdienās ikviens sevi, sadarbības partnerus, klientus un darbiniekus cienošs uzņēmums mērķtiecīgi un patstāvīgi veic pasākumus sakārtotai un saprotamai biznesa videi. Citiem vārdiem – nodrošina “korporatīvo atbilstību” jeb compliance, kas nozīmē: uzņēmums un darbinieki ikdienas darbā ievēro piemērojamos tiesību aktus, noteikumus, nozares standartus un ētikas normas.