Civillikums (CL) nenosaka pienākumu visos gadījumos sniegt darījumu saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, saņemta aizdevuma atmaksas nodrošinājumam vai darījuma partnerim veicamā maksājuma samaksas nodrošinājumam. Tomēr parasti kreditors (aizdevējs/pārdevējs) vienojas ar debitoru (aizņēmēju/pircēju) par tam pieņemamu saistību izpildes nodrošinājumu.  Apskatīsim biežāk izmantojamos iekšzemes nodrošinājuma veidus – galvojums, banku garantijas, komercķīlas, hipotēkas –, un biežāk izmantojamos pārrobežu darījumu nodrošinājumus.