2018.gada 7.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", kas aizstāj MK noteikumus Nr.916 ar tādu pašu nosaukumu. Kas par šīm izmaiņām jāzina dokumentu noformētājiem?

Tā kā daudzas MK noteikumu Nr.916 prasības bija vienlaikus gan detalizētas un sīkumainas, gan tiešas sekas neradošas (dokumenta juridisko spēku neapdraudošas, ja netiek pildītas), tās ir svītrotas vai vienkāršotas, būtiski samazinot arī MK noteikumu Nr.558 apjomu.