Kopš 01.01.2008. Latvijā ir spēkā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums (NKAL). Tas satur detalizētu uzskaitījumu komersantu veiktajām darbībām, kas uzskatāmas par negodīgu komercpraksi. Īpaši aktuāls šī likuma regulējums kļuva 01.01.2015., kad stājās spēkā grozījumi, kas paredz iespēju negodīgas komercprakses īstenotājam piemērot naudas sodu līdz pat 100 000 EUR.

Kas ir negodīga komercprakse?

NKAL paredz, ka komercprakse izpaužas kā darbība vai bezdarbība, kas tieši saistīta ar tirdzniecības veicināšanu, preces pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu patērētājam. Praksē par komercpraksi ir uzskatāma ne vien faktiska preces pārdošana un pakalpojuma sniegšana, bet arī darbības, kas veiktas ar nolūku veicināt preces pārdošanu, piemēram:

  • reklamēšana;
  • komerciālu paziņojumu sūtīšana uz patērētāju e-pastiem;
  • sazināšanās ar patērētāju telefoniski utt.