Lai veicinātu jaunuzņēmumu izaugsmi, Latvijā ir radīts startup regulējums, kura pamatā ir Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums (Likums), kas stājās spēkā 01.01.2017., kā arī vairāki ar to saistītie Ministru kabineta (MK) noteikumi, t.sk. MK noteikumi Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.74). Rakstā sniegts neliels ieskats jaunajā regulējumā.

Ieskats jaunuzņēmumu atbalsta regulējumā

Jaunuzņēmums ir latviskojums pasaulē plaši pazīstamajam startup uzņēmumam, kas ir jaundibināts, inovatīvs uzņēmums vai projekts izstrādes stadijā un kam paredzēta strauja izaugsme. Parasti šāds uzņēmums ir saistīts vai darbojas tehnoloģiju nozarē un ir radies kādu jaunu tehnoloģiju vai komercdarbības modeļu atklāšanas rezultātā. Ievērojot jaunuzņēmumu inovatīvo dabu, tie savā attīstības tālākajā stadijā var pozitīvi ietekmēt tautsaimniecību, jo ir jaunu darba vietu radīšanas un inovācijas avoti, kam potenciāli ir liela nozīme valsts ekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovācijas sekmēšanā.

Saskaņā ar Likumu jaunuzņēmumu atbalsts tiek īstenots 2 veidos:

  • kā atbalsta programma fiksētā maksājuma veikšanai;
  • kā atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.