Asociācijas nodrošina uzņēmumiem iespēju komunicēt ar politikas veidotājiem un citu nozaru pārstāvjiem, veidot vienotu izpratni par nozares turpmāko attīstību, kā arī saglabāt vai uzlabot attiecīgās nozares pakalpojumu sniegšanas kvalitātes standartus. Bet vai šādas organizācijas ievēro konkurences pamatprincipus?