Saņēmām lasītāja jautājumu, cik ilgi ir spēkā elektroniski parakstīts dokuments un vai pienāk brīdis, kad tas zaudē juridisko spēku? Atbildam!