Beidzamajā laikā īpaši aktuāls ir jautājums, vai var izbeigt līgumu, ja tā izpilde vairs nav ekonomiski pamatota izejmateriālu sadārdzinājuma vai apgrūtinātās izejvielu pieejamības dēļ. Vai šādos apstākļos puses var prasīt pārskatīt līgumā noteikto cenu?

Uz šo jautājumu visos gadījumos nevar atbildēt vienādi, jo, pirmkārt, jāvērtē, vai līguma izpildi neietekmē sankciju regulējums, otrkārt, jāanalizē līgumā iekļauto saistību saturs, kas, iespējams, ir labvēlīgāks, nekā tas paredzēts piemērojamā likuma noteikumos, bet, treškārt, jānosaka, vai normatīvajos aktos atrodams taisnīgs noregulējums situācijā, kad līguma izpildes apstākļi būtiski mainījušies un atšķiras no tiem, kādi paredzēti līguma noslēgšanas brīdī.

Sankciju tiešā ietekme

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam (Sankciju likums) Latvijā var ieviest vai noteikt starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Tāpēc jāvērtē, vai konkrētajā līgumā puse nav sankcionēta un vai līguma izpildi neaizliedz sektorālās vai cita veida sankcijas.