Iespējamas situācijas, kad uzņēmuma vai iestādes vadītājs devies komandējumā, atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nav darbā. Kā rīkoties iestādei vai uzņēmumam laika periodā, kamēr vadītājs ir prom? Kas ir tiesīgs vadītāja vietā parakstīt dokumentāciju, tostarp rīkojumus? Vai šādām darbībām nepieciešama speciāla pilnvara, un vai persona ar komercpilnvaru ir tiesīga tās īstenot?

Ja ir vairāki valdes locekļi

Protams, ja uzņēmumam ir vairāki valdes locekļi, kas arī to pārvalda, viena valdes locekļa prombūtnes laikā visu nepieciešamo dokumentāciju var parakstīt otrs valdes loceklis, ja viņiem ir atsevišķas paraksta tiesības. Šajā situācijā viss ir saprotams.

Ja vadītājam ir vietnieks

Ja atvaļinājumā dodas vienīgais valsts vai pašvaldības iestādes vai uzņēmuma vadītājs, nereti paraksta tiesības ir vadītāja vietniekam. Saskaņā ar Uzņēmuma vadītāja/vadītāja vietnieka profesijas standartu viens no uzņēmuma vadītāja vietnieka pienākumiem ir organizēt uzņēmuma racionālo darbību, kas iekļauj arī nodaļu vadītāju vai uzņēmuma vadītāju aizvietošanu to prombūtnes laikā, lai darba gaitu iestādē neietekmētu nelabvēlīgi vai nekavētu.