Ikdienā teju ikviens redz dažādas reklāmas – tiešās un netiešās, tādas, kas atbilst normatīvajiem aktiem, un arī tādas, kas rada ne tikai uzraugošo iestāžu interesi, bet arī sabiedrības neizpratni. Noskaidrojam, kam jāuzņemas atbildība par neatbilstošu reklāmas saturu!

Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu reklāmas saturu, sniedzot, izplatot un sagatavojot reklāmas, jāievēro vispārīgas un speciālas prasības, piemēram, reklāmai jābūt patiesai, likumīgai un objektīvai, tā nevar būt maldinoša, nedrīkst paust diskrimināciju, izmantot baiļu ietekmi un personas uzticēšanos, nomelnot vai izsmiet citas personas (tostarp juridiskas personas) utt.

Jāņem vērā, ka, reklamējot preces vai pakalpojumus, jāievēro ne tikai Reklāmas likums (RL), bet arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likums, jo reklāma, kas maldina patērētāju, uzskatāma par negodīgu komercpraksi. Tāpat būtiski ir arī citi normatīvie akti, kuros paredzēti specifiski reklāmas noteikumi un ierobežojumi konkrētās nozarēs, tostarp jāievēro tabakas izstrādājumu u.c. smēķēšanas produktu reklāmas aizliegumi, kā arī alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu, azartspēļu, patērētāju kreditēšanas, zāļu un uztura bagātinātāju reklāmas prasības un ierobežojumi.