Vai darba devējam ir tiesības izvēlēties, vai līgums būs terminēts vai uz nenoteiktu laiku? Kādos gadījumos drīkst slēgt līgumu uz noteiktu laiku? Kādas ir sekas, ja darba devējs līgumu nepamatoti noslēdzis uz noteiktu laiku? Atbildes uz šiem un citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem par darba līgumiem, kas tiek slēgti uz noteiktu laiku, šajā rakstā.

Darba likumā (DL) ir pārņemtas Eiropas Savienības (ES) direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (Pamatnolīgums) normas. Pamatnolīguma mērķis ir uzlabot noteikta darba laika darba kvalitāti, nodrošinot diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu, un radīt kārtību, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, piemērojot uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu vai attiecību tiesisko pārmantojamību. Svarīgi ir nodrošināt, lai šāda veida darba attiecības darba devējs neizmantotu nolūkā darbiniekiem liegt tiesības, kas ir paredzētas nenoteikta laika darbiniekiem.

Tā kā līgumu uz noteiktu laiku regulējums ir ietverts ES normatīvajos aktos, DL normas ir jātulko, pēc iespējas ņemot vērā Pamatnolīguma mērķi.