Iespēja savienot privāto dzīvi ar darbu ir viena no šī brīža darba tirgus tendencēm. Reaģējot uz darbinieku pieprasījumu, uzņēmumi arvien vairāk piedāvā darbiniekiem lielāku rīcības brīvību darba laika izvēlē jeb t.s. elastīgo darba laiku.

No darba tiesību perspektīvas elastīgā darba laika ieviešana ir iespējama, pat ievērojot Darba likumā (DL) paredzēto samērā strikto ar darba laiku saistīto jautājumu regulējumu. Tomēr, lai izvairītos no sekām, ko var radīt neatbilstība likuma prasībām, kā arī nodrošinātos pret iespējamo haosu, ko varētu radīt šādas sistēmas ieviešana, katram uzņēmumam pirms elastīgā darba laika ieviešanas vajadzētu veikt priekšdarbus.

Ar ko sākt?

Sākotnēji uzņēmumam jāsaprot darbinieku vēlmes un jāsecina, kā tās vislabāk ieviest uzņēmuma tiesiskajā ietvarā. Lai to izdarītu, jāņem vērā darba līgumu un uzņēmuma iekšējo darba kārtību regulējošo dokumentu noteikumi un nosacījumi. Turklāt nevar aizmirst, ka jebkuras izmaiņas šajos dokumentos jāveic saskaņā ar DL u.c. likumos noteiktajām prasībām.