Agrāk, sākot strādāt vai izbeidzot darba attiecības, visu informāciju un piezīmes reģistrēja darba grāmatiņā, kas darba devējam ļāva novērtēt, kādēļ darbinieks meklē jaunu darbu vai kāpēc atlaists no iepriekšējā. Vai šādu informāciju darba devējs var uzzināt arī šobrīd?

Līdz ar Darba likuma (DL) spēkā stāšanos 2002. gada 1. jūnijā darba tiesību tiesiskais regulējums mainījās. Bez uzmanības nepalika arī t. s. darba grāmatiņas, kas līdz 2014. gada 1. jūlijam pastāvēja papīra formā. Proti, stājoties darbā vai izbeidzot darba attiecības, visu informāciju un piezīmes reģistrēja šajā dokumentā. Līdz ar to potenciālais darba devējs varēja novērtēt, kāpēc darbinieks atlaists no iepriekšējā darba un kādēļ viņš meklē jaunu. Tomēr piekļuve šādai informācijai būtiski ietekmēja darbinieka turpmākās darba gaitas un karjeras izaugsmes.

Aplūkosim atlaišanas iemesla nozīmi saistībā ar darbinieka darba grāmatiņu un šādas informācijas pieejamību trešajām personām, tostarp darba devējam.