Savlaikus paredzot epidemioloģiskās situācijas sezonālo pasliktināšanos, Saeimā jau vasarā virzīja likumprojektu, kura viens no mērķiem bija noteikt tiesisku ietvaru darbinieku atstādināšanai no darba un darba attiecību pārtraukšanai ar darbiniekiem, kuri atteikušies vakcinēties. Tomēr atbalsta trūkuma un protestu pret obligātu vakcināciju dēļ likumprojekts dienasgaismu neieraudzīja. Bet kā ir tagad?

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, 2021. gada 9. oktobrī pieņemts Ministru kabineta (MK) rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Šis rīkojums ietekmēs darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības visu ārkārtējās situācijas laiku, proti, vismaz līdz 2022. gada 11. janvārim.

Darba devēja subjektivitātes risks

MK rīkojumā Nr. 720 noteikts, ka jebkuram darba devējam jāizvērtē un iespējami plaši jāizvērš, kā arī jāsekmē savu darbinieku pāreja uz attālināto darbu. Saprotams, ka neviens no malas nespēj kompetentāk izvērtēt darba specifiku un organizāciju konkrētajā uzņēmumā, tomēr darba devējam, kurš pieņem lēmumu nepāriet uz attālināto darbu, jāspēj sniegt saprātīgu, racionālos argumentos balstītu un pārliecinošu pamatojumu, kādēļ nav iespējams nodrošināt identisku darbību veikšanu attālināti. Piemēram, atbilstošs pamatojums ir tad, ja darba veikšanai nepieciešams speciāls aprīkojums vai iekārtas, ko nav iespējams vai nav saprātīgi nogādāt darbinieku dzīvesvietā, uz darba veikšanu attiecināmas ārējās vai iekšējās normatīvās prasības, ko nav iespējams ievērot ārpus darba vietas, u.c.