Ar ko darba aizsardzības jomā visbiežāk “grēko” darba devēji biroja darba vidē? Vispirms jāmin darba aizsardzības organizatoriskie jautājumi, tomēr svarīgas ir arī tehniskās ninases, piemēram, apgaismojums un telpu gaisa kvalitāte, kam jāvelta uzmanība.