Spēļošana jeb geimifikācija (no angļu valodas vārda "game" - spēle) ir spēles elementu izmantošana ne-spēļu situācijās, lai risinātu problēmas, pārvarētu izaicinājumus, uzlabotu ikdienas procesus, palielinātu klientu un darbinieku iesaisti un motivāciju.

Sākotnēji uzņēmumos spēļu elementi tika izmantoti klientu iesaistē, mārketinga kampaņās, taču uzņēmumi aizvien vairāk izvēlas spēļošanu kā instrumentu personāla vadībā – darbinieku atlasē, personāla iesaistīšanās paaugstināšanā, apmācībās, darba ievadīšanas procesos, komandu veidošanā un pat organizāciju kultūras uzlabošanā.

Lai spēļošana sniegtu pozitīvas pārmaiņas uzņēmuma attīstībā, darba devējam ir jāapzinās savas vājās vietas un kā tās stiprināt. Skaidri zināmas vajadzības, definēti mērķi un radoša pieeja ir būtiski priekšnoteikumi spēļošanas ieviešanā. Spēļot var jebkuru dzīves un biznesa procesu, pārvēršot to par spēli, kurā ir noteikumi, skaidra sajūta, kā var uzvarēt, iespēja saņemt atgriezenisko saiti un iespēja piedalīties brīvprātīgi.

Kādi ir būtiskākie spēļošanas ieguvumi?

Kaspars Kauliņš, SIA "Pedersen & Partners" klientu direktors, Igaunijas biroja vadītājs: "Galvenais ieguvums organizācijām, kas spēļošanu izmanto personālvadībā, ir tieši darbinieku iesaistes paaugstināšana (engagement). Darbinieku iesaiste veicina radošumu organizācijā, mazina darbinieku slimošanu, darbinieki nāk ar lielāku prieku uz darbu, un tas kopumā atstāj iespaidu uz darbinieku apmierinātību, līdz ar to arī klientu apmierinātību un biznesa rezultātiem. Zināmā mērā darbinieku iesaiste ietekmē pat darba vidi un kultūru. Organizācija rūpējas par darbinieku iesaisti tieši šo racionālo apsvērumu dēļ.